Ohutuskaart

- Nov 21, 2019-

Kasutusnuga / kirjatarvete nuga / lõikur

Teave koostisainete kohta: ABS / PS (nuga boday) + POM (nuga liitmikud).

Ohtude eristamine: hoida lapsi eemal.

Isikukaitsevahendid: Kindad, Silmade kaitse

SILMA KONTAKT: Mitteärritav lõhnatu, mittetoksiline, söövitav, mitteärritav ja keskkonnasõbralik.

NAHAGA KOKKUPUUDE: Normaalses tööstuslikus kasutuses mitteärritav, praktiliselt mittetoksiline.

Õnnetusjuhtumite käsitlemine: kui see on ära lõigatud, pöörduge arsti poole